Stabilny biznes, stabilny świat

Mieszkańcy Ziemi stoją przed problemami niecierpiącym zwłoki: kryzys klimatyczny, utrata bioróżnorodności, coraz większa izolacja i samotność. Jesteśmy jednak pewni, że mamy coś do zaoferowania, aby pomóc planecie. Mamy możliwości, żeby zająć się opracowaniem koncepcji miast i zaprojektowaniem budynków, bazując na współczesnych rozwiązaniach ekologicznych z minimalnym wpływem na człowieka i otaczającą nas przyrodę.

Stabilny rozwój leży w interesie biznesu

Kompleksowe podejście pozwala nam tworzyć coś wartościowego, co będzie służyć w długoterminowej perspektywie deweloperom miastu i społeczeństwu w ogóle. Dzięki cyfryzacji udaje się optymalizować proces budowy: efektywna analityka sprawia, że proces projektowania jest przejrzysty, a my możemy dostosowywać potrzebne wskaźniki na każdym etapie i dokonywać ich korekty, w celu osiągnięcia optymalnych wartości. W rezultacie poprawia się wzajemne zrozumienie między architektem i deweloperem, a ryzyka inwestycyjne i budowlane są minimalizowane.

Dla nas, architektów, taka przejrzystość cyfrowych narzędzi pozwala na głębsze zrozumienie gospodarki projektu, a na tej podstawie powstaje stabilna architektura wysokiej jakości. Uważamy, że stabilność to warunek konieczny do dobrobytu społeczeństwa i miast teraz i w przyszłości. Jednocześnie jest dla nas oczywistym, że osiągnięcie tego dobrobytu jest możliwe tylko poprzez zainteresowanie i współpracę wszystkich stron. Dlatego tak bardzo skupiamy się na zrozumieniu, co jest ważne dla deweloperów na danym etapie i jak wspólnie możemy zmierzać ku przyszłości, w której wszyscy czerpią korzyści: projekt i biznes klienta, klimat i społeczeństwo. Ciężko nazwać tę drogę łatwą, ale dzięki nieprzerwanemu poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań i lepszemu dialogowi z klientem możemy przyczynić się do stabilnego świata i stabilnego biznesu.

„Wszystkie nasze projekty łączy synergia pomiędzy architekturą, designem, technologią i ekonomią. Tylko takie połączenie może dać maksymalnie długi, a więc stabilny efekt.”

Maciej Tomaszunas, Head of business development Poland

Maciej Tomaszunas

Chcesz się z nami skontaktować?

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej pracy, rozpocząć współpracę lub poszukać pracy? Skontaktuj się z nami. Od czasu do czasu możesz również otrzymywać od nas e-maile z informacją treścią.

LinkedInInstagram