Korzyść dla biznesu, pożytek dla społeczeństwa

Dbamy o jakość architektury, tak samo jak o korzyści dla biznesu zleceniodawcy. Dzięki zrozumieniu ekonomii projektu możemy tworzyć lepsze przykłady architektury, architektury, w którą opłaca się inwestować, która daje większą przewagę konkurencyjną i inne wymierne wartości. Dopiero po uwzględnieniu aspektów ekonomicznych możemy zdecydować się na architekturę zrównoważoną pod względem finansowym, środowiskowym i społecznym. Wybór, który w dłuższej perspektywie przynosi korzyści wszystkim.

Stabilny rozwój dla pomyślnego biznesu

Jesteśmy przekonani, że architekci potrzebują głębokiego zrozumienia dziedziny deweloperskiej. Tylko wtedy będziemy mogli tworzyć projekty o wymiernej wartości. Dla nas ekonomia to odpowiedzialne zarządzanie wszystkimi zasobami. Dotyczy to finansów, konkretnego terenu, istniejącej zabudowy, walorów środowiskowych i, co najważniejsze, kapitału ludzkiego. W ciągu 50 lat naszej działalności opracowaliśmy sprawdzone metody, które jasno pokazują, że inwestycja w architekturę wysokiej jakości opłaca się. Projekty tworzone z podejściem biznesowym są dobrze przyjmowane przez rynek już na etapie ich budowy, a zachowują tym samym swoją atrakcyjność inwestycyjną w przyszłości. W ten sposób możemy tworzyć architekturę, która poprawia jakość życia ludzi, a to pociąga za sobą zarówno korzyści ekonomiczne, jak i społeczne. Dlatego to, co dobre dla społeczeństwa, jest też dobre dla ekonomii biznesu budowlanego i na odwrót.

”Stabilny rozwój społeczny i długoterminowe korzyści biznesowe zawsze idą w parze. To, co jest dobre dla gospodarki, całego społeczeństwa i pojedynczego człowieka, zawsze jest ze sobą powiązane”.

Maria Borman, architekt SAR/MSA, CEO Semrén & Månsson International

Maria Broman

Chcesz się z nami skontaktować?

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej pracy, rozpocząć współpracę lub poszukać pracy? Skontaktuj się z nami. Od czasu do czasu możesz również otrzymywać od nas e-maile z informacją treścią.

LinkedInInstagram